Telefon: 06 94 508 046
Telefax: 06 94 508 047

9700 Szombathely
Váci Mihály utca 16.

Online ügyfélszolgálat
Regisztráció

Aktuális információk

Iroda Zárva 2021-08-10

Bővebben

Iroda Zárva 2021-03-05

Bővebben

Iroda Zárva 2020-08-11

Bővebben

GÁZSZÜNET 2020-08-04

Bővebben

Felhívás 2019-12-05

Bűnmegelőzési tanácsok advent időszakára

Bővebben

Lomtalanítás 2019 2019-03-18

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata lomtalanítási akciót hirdet a SZOMHULL Nonprofit Kft. szervezésében. A előző évektől eltérően több körzetben történik a lomtalanítás.

Bővebben

Tagértekezletek - Meghívó 2019-03-05

A Lakásszövetkezet Igazgatósága tisztelettel meghívja a „BEM” Lakásszövetkezethez tartozó lakóházak Tulajdonosait a 2018. évet záró Tagértekezletre. Az értekezletet a Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ebédlőjében tartjuk

Bővebben
Magyarországon ma az OTÉK 253/1197. (XII.20.)Korm.rendelet az Országos településrendezési és építési követelményekről előírásai a mérvadóak. Ezen rendelet 53. paragrafusa előírja a helyiségek rendeltetésének megfelelő szellőzés kialakítását.
Azon helyiségek, amelyek nem rendelkeznek természetes szellőztetés lehetőséggel, illetve az üzemeltetés során elhasznált szennyezett levegő keletkezik, azokat gépi szellőzéssel kell elvezetni.
Az épületek tervezése során az épületbe mellékcsatornás, folyamatos üzemű gépi szellőzést terveztek. A különböző szennyezettségű helyiségek légelvezetésére külön-külön légcsatorna került felszerelésre a térelemek szerelőszekrényébe. Az egyik csatorna a konyhák, a másik csatorna a fürdő és WC szellőzésére szolgál. Az elszívott légmennyiségek konyha 75 m3/h, fürdőszoba 30 m3/h, WC 20 m3/h. 
A szerelőaknánként két szellőzőkürtő a tetőn kívül elhelyezett felépítményben egy nadrágidommal egyesül. Ezen felépítményre TV-H 1/1440 típusú tetőventilátor került felszerelésre. Ezen ventilátor áramfelvétele 550 W. A gyűjtőkürtő d250 mm átmérőjű, a mellékcsatorna d100 mm.
A mellékcsatorna végére, a konyhába, a fürdőbe és WC-be, szabályozható KV-100 légszelep került felszerelésre. Ez volt az épületek tervezéskori műszaki tartalma.
A bekezdésben utalt OTÉK paragrafus alapján a belső terű helyiségekbe folyamatosa szellőzést kell biztosítani. Az elavult, nagy áramfelvételű, tetőventilátorok helyére AERECO VBV 6/315 típusú tetőventilátor került felszerelésre. Ezen tetőventilátor levegőszállítása 1700 m3/h, áramfelvétel maximum 70 W, a régi tetőventilátor áramfelvétele 550 W volt.
A lakásokba felszerelt KV-100 légszelepek szabályozhatók, a légszelep közepében lévő kúp jobbra-balra forgatásával a kúpot kifele illetve befele lehet hajtani, ezzel szabályozni lehet a levegőmennyiséget.
A lakások fűtéstervezésénél a gépész tervező a konyhák és belső légterű helyiségek légutánpótlásának pótlevegő felfűtését a hőveszteség számításnál figyelembe vették.