Telefon: 06 94 508 046
Telefax: 06 94 508 047

9700 Szombathely
Váci Mihály utca 16.

Online ügyfélszolgálat
Regisztráció

Társasházkezelés

 
Lakásszövetkezetünk Szombathelyen és vonzáskörzetében 52 társasház kezelését látja el.

Az alábbi társasházkezelői feladatok ellátását biztosítjuk a tulajdonosi közösségek számára:
 
 1. Megbízás alapján vállaljuk, hogy a megbízási szerződés időtartama alatt ellátjuk a Megbízó Társasház közös képviselői és társasház kezelői feladatait a társasházakról szóló többször módosított 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján az alábbi részletezés szerint, társasházkezelői szakképesítéssel rendelkező alkalmazottakkal.
 2. Előkészítjük és a közgyűlés elé terjesztjük a társasház éves költségvetési javaslatát, mely költségnemenként tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat, valamint a tervezett fenntartási-felújítási munkákat.
 3. Előkészítjük a közgyűlési határozatokat, gondoskodunk azok végrehajtásáról, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek.
 4. Az éves költségtervnek megfelelően tulajdonosokra lebontva elkészítjük a közös költséghez való hozzájárulás összegét. A tulajdonosokkal ismertetjük a lehetséges fizetési módokat. Érvényesítjük a közösség közös költség hozzájárulással kapcsolatos igényeit.
 5. Figyelemmel kísérjük a költségelőleg határidőre történő teljesítését, késedelem esetén felszólítjuk a késedelembe esett tulajdonost, a fizetési kötelezettsége teljesítésére, ennek eredménytelensége esetén Az Alapító Okirat és az Sz.M.Sz., vagy közgyűlési határozat alapján megindítjuk a jogi eljárást.
 6. Igény esetén kezeljük és megnyitjuk a Társasház önálló pénzintézeti folyószámláit, a különféle jogcímeken befolyt összegek - lehetőség szerinti – tartós lekötéséről gondoskodunk.
 7. Az épület közös tulajdonban álló részeiben keletkező hibák, üzemzavarok kijavíttatása, annak ellenőrzése, az ezekről készült számlák kollaudálása, illetve kifizetése.
 8. Közüzemi számlák (víz- és csatornadíj, áramdíj, hulladékszállítás, stb.) ellenőrzése, valamint azoknak határidőn belüli kiegyenlítése.
 9. Megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgozunk ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben.
 10. Megtesszük a szükséges intézkedéseket az épület felújítása, fenntartása biztosítása érdekében.
 11. Gazdasági elemzés alapján kidolgozzuk a társasház hosszú távú fenntartási stratégiáját.
 12. A tulajdonosokkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezzük az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítjuk és ellenőrizzük a tervezett felújításokat.
 
 1. Kisebb karbantartási munkák folyamatos elvégzése az osztatlan közös tulajdonrészeken - külön díjazás nélkül.
 2. Adó-, járulékfizetési kötelezettségek nyilvántartása, bevallása, befizetése.
 3. A számviteli szabályok szerint a Társasház könyvvitele kettős könyvvezetés alkalmazásával. A tulajdonosok befizetése egyéni nyilvántartás alapján.
 4. A tárgyévet követően (legkésőbb május 31-ig) a tényleges költségek alapján elkészítjük a társasház éves elszámolását és az egyéni éves elszámolásokat.
 5. Külön díjazás ellenében igény szerint jogi képviseletet biztosítunk.
 6. Külön díjazás ellenében vállalkozó alkalmazásával a társasház lépcsőházának, utcai frontjának takarítása, téli időszakban a hó eltakarítás a közgyűlés megbízása alapján.
 7. Külön díjazás ellenében vállaljuk az alapító okirat elkészítését, ügyvédi ellenjegyzését, és a földhivatali bejegyzés előkészítését.
 8. Vállaljuk a szervezeti-működési szabályzat elkészítését és a földhivatali bejegyzés előkészítését.
 9. Garanciális javítási munkálatok ügyintézése.

 
Lépjen kapcsolatba velünk

Elérhetőségeink

Szombathelyen, a Derkovits Lakótelepen működik. A Lakásszövetkezethez tartozó épületek 1965 és 1980 között épültek. A szövetkezeti épületek közül 6 téglablokkos épület a legrégebbi, amely 317 lakást foglal magában. A többi épület panelépítésű, 1975 és 1980 között épültek.

Telefon

Telefon: 06 94 508 046
Telefax: 06 94 508 047

Mobil: +36 30 554 1214
Mobil: +36 30 554 2808

Iroda címe

9700 Szombathely
Váci Mihály utca 16.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Az összes mező kitöltése kötelező!