Telefon: 06 94 508 046
Telefax: 06 94 508 047

9700 Szombathely
Váci Mihály utca 16.

Online ügyfélszolgálat
Regisztráció

Felhívás

Bűnmegelőzési tanácsok az időskorúak védelmében

Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az Idősek Világnapját, amelynek célja a méltósággal megélt öregkor középpontba állítása. Azóta emlékezünk meg minden év október 1-jén a Föld mintegy hatszázmillió lakosáról.
Az idősebb generáció tagjai közül sokan teljesen egyedül élnek, mivel napjainkban egyre kevésbé jellemzőek a többgenerációs családok. Az életkor előre haladtával az egészségi állapot romlása tovább nehezíti helyzetüket. Az idős, egyedülálló emberek gyakrabban válnak bűncselekmény áldozatává, hiszen a trükkös lopások elkövetői a kiszolgáltatott helyzetben lévők jóhiszeműségét használják ki.
A trükkös lopás kifejezés olyan bűnelkövetési formákat takar, amikor a figyelem különféle módon történő tudatos elterelésével történik meg az eltulajdonítás. Jellemző, hogy az elkövetők, akik legtöbbször nem egyedül „dolgoznak”, gyorsan elhagyják a helyszínt. Tipikus, hogy menekülés közben igyekeznek a számukra értéktelen tárgyaktól minél hamarabb megszabadulni, azokat az utcán szétszórják, vagy a közelben található kukákba dobják. Így a sértettek személyes tárgyaikat és irataikat egy kis szerencsével megtalálhatják.
A figyelem elterelésére alkalmazott trükkök végtelenek. Az elkövetők legtöbbször jól öltözött, megnyerő modorú emberek, akik rugalmasak, rendkívül gyorsan alkalmazkodnak az adott szituációhoz.
Gyakran csengetnek be a kiszemelt áldozatukhoz azzal az ürüggyel, hogy pénzt hoztak a nyugdíjfolyósítótól, vagy az önkormányzattól, illetve közüzemi szolgáltató munkatársaként a számlán jelentkező túlfizetést szeretnék átadni az ügyfélnek. Miután bebocsátást nyertek a lakásba, kérnek egy nagyobb címletű bankjegyet, hogy felírják a sorszámát. Közben megfigyelik, hogy a sértett hol tárolja pénzét. Ekkor kérnek valamilyen iratot (számlát, nyugdíjszelvényt), vagy a társuk becsenget a lakásba. Amíg az áldozat előveszi a kért papírt, vagy ajtót nyit, gyorsan elteszik a hosszú évek munkájával megtakarított pénzt, ezután sietősen távoznak.
Az is jellemző, hogy 20.000,- Ft-os bankjegyet szeretnének felváltatni. Előkerül a biztonságosnak vélt rejtekhelyen tartott pénz, így a tolvajnak már nem is kell keresgélnie.
Régi módszer, hogy az elkövető hirtelen „rosszul érzi magát” és vizet kér. Amíg a jó szándékú áldozat a konyhába megy, máris a bűnöző zsebébe vándorol a félretett pénz.
Újra és újra megjelennek a csatornajavítást vállalók is. Rájuk jellemző, hogy előre kialkudott árért dolgoznak. A munka elkészülte után azonban kiderül, hogy az összeg nem a teljes munkadíj, hanem folyóméterár volt. Ilyenkor az elkövetők a „jól végzett munka jutalmaként” viszik a tulajdonos ékszereit, értékeit.
Az úgynevezett „unokázós” csalások elkövetési módszerére jellemző, hogy a késő esti, illetve éjszakai órákban vezetékes telefonon hívnak fel idős személyeket. Többnyire az unokának, esetleg az unoka barátjának, vagy hivatalos személynek (rendőr, mentős, orvos) adják ki magukat. Az álmából éppen felébresztett idős embert egy meg nem történt balesetről, vagy káreseményről tájékoztatják, amelyet a hozzátartozója okozott. Előfordul, hogy a csalók a bűncselekmény elkövetésére előre felkészülnek és a sértett bizalmának elnyerése céljából a rokonra vonatkozó valós információkat is közölnek. Az elkövetők a kitalált történettel, az úgynevezett legendával – a család iránt érzett legbensőbb érzelmekre alapozva – lelki nyomást gyakorolnak kiszemelt áldozatukra. A „probléma” mielőbbi,
hatékony megoldása érdekében pénzt, illetve ékszert kérnek, amelyért az unoka ismerőse, barátja fog rövid időn belül érkezni. Az értékek átadásáig a telefonkapcsolatot folyamatosan fenntartják.
Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység a hagyományostól eltérő kereskedelmi formák egyike, ahol a célközönséget az idős, betegséggel küzdő emberek jelentik, akik kiszolgáltatott helyzetük miatt – életkor, egészségi állapot – fokozott védelemre szorulnak. Előfordult, hogy az elkövetők – telefonon keresztül – idős személyeket hívtak ingyenes egészségügyi állapotmérésre. Azt a látszatot keltették, hogy valós szűrővizsgálatot végeznek, amelyet orvos, illetve orvostanhallgató hajt végre. A pár perces vizsgálat eredményeként a sértettek igen súlyos, akár életveszélyes egészségi állapotát diagnosztizálták. Előadták, ha megvásárolják az általuk forgalmazott termékeket, az egészségi állapotuk javulni fog. A sértettek – a vásárlást követően – a használati útmutató
áttanulmányozása során megállapították, hogy az áru nem minősül gyógyászati segédeszköznek, hanem wellnesskategóriába tartozik. Amikor – a vásárlástól elállás céljából – visszavitték a terméket,a cég azt nem vette vissza és annak vételárát sem fizette ki. Bár nem kifejezetten az idősebb korosztályt érintik az úgynevezett „wangiri” hívások, az elkövetési módszerrel azonban mindenkinek célszerű tisztában lennie. Ebben az esetben külföldi telefonszámokról tömegesen generálnak hívásokat abban reménykedve, hogy ezeket a fogadó fél visszahívja. A nem fogadott hívások veszélytelenek, díjmentesek. Ugyanez igaz a fogadott sms-ekere is. Probléma abból adódhat, ha a mobiltelefon használója figyelmetlen, vagy kíváncsi, ezért visszahívja a gyanús külföldi számot. Ilyenkor a nemzetközi hálózatba irányuló emelt díjas hívás pluszköltséget eredményez, ezen kívül a későbbiekben különböző üzleti jellegű, kéretlen ajánlatok is érkezhetnek.

A jogsértések minél hatékonyabb megelőzése érdekében kérjük, hogy fogadják meg bűnmegelőzési tanácsainkat és ajánlásainkat közvetítsék idősebb rokonaiknak, ismerőseiknek is!
 • Ne engedjenek be senkit a lakásba, akinek személyazonosságáról nem győződtek meg hiteltérdemlően, még akkor se, ha hivatalos szerv, vagy vállalat képviselőjének mondja magát!
 • A nyugdíjfolyósító, valamint a szolgáltatók munkatársai sorszámozott, arcképes igazolvánnyal rendelkeznek. Ezek az igazolványok a legtöbb esetben csak személyi igazolvánnyal együtt érvényesek, amelyeket az alkalmazottaknak felszólítás nélkül fel kell mutatniuk. Amennyiben mégsem teszik meg, kérni kell, hogy igazolják magukat. Ha a felszólításnak nem tesznek eleget, nem szabad beengedni őket a lakásba, de még az udvarra sem!
 •  Amennyiben a hívatlan vendég már akaratuk ellenére belépett otthonukba, ne hagyják egy pillanatra sem felügyelet nélkül! Amennyiben kellő határozottsággal lépnek fel, meghátrál és távozni fog.
 • Amikor a „látogató” távozik, írják fel a gépkocsija rendszámát, színét, típusát!
 • Ha mégis megtörtént a lopás, az elkövető által megfogott, használt tárgyakat ne dobják ki, ne mossák le, mert ezek nagy segítséget jelentenek a későbbi nyomozásban!
 • Amennyiben unokájuk, hozzátartozójuk nevében, illetve vele kapcsolatban ismeretlen személy keresi telefonon, kérjék el a hívó fél telefonszámát és szakítsák meg a beszélgetést! Hívják fel azt a hozzátartozójukat, akire a telefonáló hivatkozott és ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát!
 • Idegenek előtt, nyilvános helyen családi kapcsolataikról, magánügyeikről ne beszéljenek! Ezekkel az információkkal a bűnelkövetők visszaélhetnek.
 • Amennyiben árubemutatóra kapnak meghívást, erről tájékoztassák fiatalabb hozzátartozójukat, illetve amennyiben lehetséges, kísérjék is el Önöket a programra!
 • Ha ismeretlen, külföldi telefonszámról érkezik hívás, ne fogadják, illetve semmiképpen se hívják vissza azt!
 • Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válnak, azonnal értesítsék a Rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!
Bűnmegelőzési tanácsok:

Ahhoz, hogy jogsértés ne zavarja meg a karácsonyi készülődést, kérjük, fogadja meg tanácsainkat!
 • Ne hagyjon értéket gépkocsijában,az autó nem biztonságos tárolóeszköz!
 • Üres táskát sem érdemes a kocsiban hagyni, hiszen a tolvaj csak a jármű feltörése után veheti észre, hogy nem zsákmányolt semmit. A gépkocsi feltörése a bosszúságon túl jelentős anyagi kárt is jelent.
 • Ne hagyja őrizetlenül a járművét, ha a megvásárolt árut csak látható helyre tudta elpakolni autójában, hiszen, aki figyelte Önt, fel is törheti gépkocsiját!
 • Mindig zárja be a jármű ajtóit, az ablakokat húzza fel, kapcsolja be a akkor is, ha csak pár percre száll ki!
 • Fokozottan figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen, tömegben tartózkodik!
 • Értéktárgyait, iratait ne tegye kosara tetejére, táskája külső zsebébe! Azokat mindig belső zsebben vagy zárható táskában helyezze el, amelyet szorosan testközelben tartson!
 • Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le táskáját, pénztárcáját a pultra, ne hagyja a bevásárlókocsiban vagy kosárban!
 • Bankautomata használata előtt ellenőrizze a kártyabefogadó, illetve a készpénzkiadó nyílás sértetlenségét! Bankkártya használata esetén PIN kódját ne írja fel sehova, legyen körültekintő a készpénzfelvételkor, illetve fizetésnél!
 
Az internet térnyerése vásárlási szokásainkra is hatással volt. A webáruházakban történő vásárlás otthonról, vagy akár a munkahelyről egyszerűen és gyorsan lebonyolítható a nap bármely órájában. Tisztában kell lenni azonban azzal, hogy az online vásárlásnak nemcsak előnyei, hanem kockázatai is vannak.
 
 • Az online vásárlást célszerű „MEGBÍZHATÓ BOLT” logóval rendelkező webáruházban lebonyolítani még akkor is, ha az árak itt esetleg kicsit magasabbak. A "megbizhatobolt.hu" ellenőrzési rendszer hozzájárul az elektronikus kereskedelembe és vásárlásba vetett bizalom erősítéséhez és az internetes vásárlásokban rejlő kockázatok csökkentéséhez. Az ellenőrzési folyamaton megfelelő webáruház kap egy egyedi azonosítószámmal rendelkező "MEGBÍZHATÓ BOLT" logót, amelyet elhelyez az oldalán. Ez a logó tanúsítja, hogy a vásárlók személyes adatait az üzemeltető a jogszabályoknak megfelelően kezeli; gyors és korrekt az ügyintézés; a webáruház oldalán nincsenek megtévesztő, félrevezető információk; az üzemeltetők tisztességes üzleti magatartást gyakorolnak.
 • Az adott webáruházban történő első vásárlás előtt célszerű elolvasni a honlapon található vásárlói bejegyzéseket.
 • Első alkalommal ajánlatos kisebb értékű terméket rendelni, így meggyőződhet róla, hogy a kereskedő megfelelő minőségben, a vállalt kötelezettségeinek megfelelően szállítja-e le azt. Természetesen egyetlen rendelés szerződésszerű teljesítése még nem garantálja a kereskedő megbízhatóságát.
 • A megrendelés leadásakor mindenképpen célszerű az utánvétes, azaz a termék átvételekor történő fizetést választani. Ebben az esetben, ha nem érkezik meg az áru, nem éri anyagi kár.
 • Ha a szállításkor az derül ki, hogy a csomagban nem a megrendelt termék van, vagy a visszaigazolt árnál többe kerül, nem kell a terméket átvenni és a vételárat megfizetni.
 • Amennyiben probléma merül fel a vásárlás során, panaszával a webáruház üzemeltetőjéhez e-mail-ben és postai úton is fordulhat, amelyre harminc napon belül írásban köteles válaszolni.
 • Az internetes apróhirdetések esetében a vásárlás sokkal nagyobb kockázattal bír. Ezeknél a vásárlásoknál sem a hirdetőről, sem a termékről nem áll rendelkezésre pontos információ. Hacsak nem ismeri személyesen a hirdetőt, rendkívüli körültekintéssel és óvatossággal kell eljárnia! Ilyenkor még az utánvétes fizetés sem jelent garanciát, hiszen a fizetést követően lehet átvenni a csomagot és tartalma csak ekkor válik ismertté.

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Osztályának Bűnmegelőzési Alosztálya!
 
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/C.
Telefon: 06/94/521-065   Fax: 06/94/521-160
E-mail: bunmeg.vasmrfk@vas.police.hu
 
Lépjen kapcsolatba velünk

Elérhetőségeink

Szombathelyen, a Derkovits Lakótelepen működik. A Lakásszövetkezethez tartozó épületek 1965 és 1980 között épültek. A szövetkezeti épületek közül 6 téglablokkos épület a legrégebbi, amely 317 lakást foglal magában. A többi épület panelépítésű, 1975 és 1980 között épültek.

Telefon

Telefon: 06 94 508 046
Telefax: 06 94 508 047

Mobil: +36 30 554 1214
Mobil: +36 30 554 2808

Iroda címe

9700 Szombathely
Váci Mihály utca 16.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Az összes mező kitöltése kötelező!